БАХАИ  

Веб страната на македонската Бахаи заедницата

"Светот е една земја,а човештвото нејзините граѓани" - Бахаула

ringstone
ZOOM DEVOTIONALS

Every Wednesday 7:30pm
Meeting ID: 489 678 2230
Password: 1844 
All welcome!
More information below.               

Контакт

Email: cye@juniormladi.com
Тел.: 076-754831
Тел. (англ.): 075-980711                

БАХАИ ВЕРА

"Светот е една земја,а човештвото нејзините граѓани" — Бахаула

Според Бахаи книгите, сите религии имаат исто божествено потекло. Намерата на верските основачи отсекогаш била да се промовира благосостојбата на поединецот и на заедницата. Тие сакале да поттикнат мир и хармонија, не да предизвикаат војна или омраза. Визијата на Бахаула за решавање на актуелните предизвици ги вклучува основните принципи за постигање на мир во светот. Тој го гледа целото човештво како една единица и еден организам.Повеќе информации наскоро

Бахаи религијата е основана од страна Бахаула / Bahá‘u‘lláh (1817-1892). Како син на благородник, персиски државен министер, тој согласно традицијата можел да води луксузен живот со статусна световна моќ, но тој се откажал од тоа. Во 1863 Бахаула ја објавил неговата порака, дека е гласник на Бога во тоа време, како што биле Христос и Мухамед во нивно време.Повеќе информации наскоро

Наскоро информации за:

- Што нè учи Бахаула
- Историјата на Бахаи верата
- Неколку аспекти за секојдневниот живот
- Животот на Бахаи заедницата
- Интернационалната Бахаи заедница
- Молитви и текстови од Бахаи списите

ЗООМСКИ ДЕВОТИОНАЛИ

За време на овој временски период, ние нудиме виртуелен простор за сите придружници да се приклучат на заеднички посветен состанок инспириран од заедницата. Needе треба да го инсталирате популарниот софтвер за конференции на ZOOM на вашиот компјутер, таблет или телефон. Потоа, придружете се со бројот на состаноци подолу. Интернет-верниците се одржуваат секоја среда

Meeting ID: 489 678 2230
Password: 1844 

ZOOM DEVOTIONALS

During this chalenging time we are offering a virtual space for allcomers to join in a community inspired online devotional meeting. You will need to install the popular ZOOM conferencing software on your PC, Tablet or Phone. Then just join with the meeting number below. The online devotionals take place every Wednesday at 7:30pm.

Meeting ID: 489 678 2230
Password: 1844 

Mobirise

Study Circle Book-5

Also we are undertaking a Study Circle of an important theme in the Bahá’í Faith. The Empowerment of Junior Youth. To find out more visit this link: What is the Junior Youth Spiritual Empowerment Program? If you are interested in joining us to study this important theme and to help the community in any way that you can...please email us at : cye@juniormladi.com and we will be delighted to include you in this vital program!

  


  

ASK FOR MORE INFORMATION

If you wish to know more about the Bahá’í Faith and join in our activities , just send us your email address below and we will respond to you with information and an invite.

Mobirise site software - Go now